Privacy- en cookieverklaring

Verander jouw Cookie instellingen

Wij hechten een groot belang aan een zorgvuldige opslag en verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kun je nalezen wat wij daarmee doen, en waarom. Podium Cadeaukaart wordt uitgegeven door Stichting Promotie Theater en Concertbezoek. Onze stichting kent geen winstoogmerk en heeft zich als missie gesteld het bezoek aan theater en concert door middel van de Podium Cadeaukaart te stimuleren.


DE DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN

Verwerking online bestellingen
Om je bestelling te uit te voeren en van het verloop op de hoogte te houden vragen we je naam, (aflever)adres, e-mailadres en betaalgegevens. Als het een zakelijke bestelling betreft vragen we ook de bedrijfsnaam. We geven je de mogelijkheid om ook je telefoonnummer op te geven, zodat wij je eventueel kunnen bellen voor vragen m.b.t. de verwerking van je bestelling. Wanneer je een themakaart koopt van een schouwburg, concertzaal, gezelschap of producent vragen we of je door deze aanbieder op de hoogte wilt worden gehouden over hun activiteiten. Deze informatie wordt maximaal 7 jaar bewaard in de database van onze website, ons klantcontactsysteem en bij onze hostingpartij. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Personaliseren cadeaukaart
Bij het plaatsen van je bestelling heb je de mogelijkheid om een boodschap achter te laten voor degene aan wie je de kaart gaat geven. We tonen deze boodschap wanneer de ontvanger zijn of haar kaartsaldo checkt op onze website. Ook kun je desgewenst doorgeven van welke theater- en muziekgenres de ontvanger houdt. Die gegevens gebruiken we om bij de saldo-check alvast leuke tips op maat uit onze agenda aan de ontvanger te tonen. Wanneer je ervoor kiest om zelf een kaart te ontwerpen, slaan we het ontwerp op om je bestelling te kunnen verwerken. En we tonen dit ontwerp wanneer de ontvanger het kaartsaldo checkt op de website. De ontvanger van de kaart heeft maximaal 5 jaar de tijd om deze persoonlijke boodschap en afbeelding via de website in te zien. Na deze termijn wordt deze data verwijderd uit de database van onze website.

Registreren en verstrekken nieuwe kaart
Op onze site kun je je kaartnummer registreren, zodat je een nieuwe kunt aanvragen bij verlies of diefstal. Wij slaan je naam, postcode, je geboortedatum en je kaartnummer(s) op. De eerste drie gegevens gebruiken we als controlemiddel wanneer je je een vervangende kaart aanvraagt. Heb je een jaar na registratie je kaartsaldo nog niet aangesproken, dan sturen wij je uit service-oogpunt een herinnering. We sturen je géén berichten die niet gerelateerd zijn aan jouw persoonlijk geregistreerde cadeaukaart(en).

Vrijblijvend kun je via de website ook meer gegevens opgeven (zoals je favoriete genres, uitgaansplaatsen etc.) zodat wij je – indien je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbriefservice – uitgaanstips op maat kunnen sturen. Ons CRM-systeem Smart Connections stelt automatisch op basis van jouw opgegeven interesses een nieuwsbrief samen waarin uitgaanstips vermeld worden die op jouw voorkeuren gebaseerd zijn.

Als je je niet voor een persoonlijke bericht of nieuwsbrief hebt aangemeld en alle geregistreerde kaarten al minstens 2 jaar een kaartsaldo van 0 euro bevatten, worden je persoonsgegevens automatisch geanonimiseerd. Je inloggegevens worden dan verwijderd en je account is niet meer toegankelijk. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Dichtstbijzijnde verkoop- of verzilverpunt
We vragen naar je locatie zodat we je gerichte informatie kunnen geven, bijv. het voor jou dichtstbijzijnde verkooppunt. Deze locatiegegevens worden niet opgeslagen.

Persoonlijke nieuwbrief / e-mails
Je kunt je vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrieven en opgeven van welke genres je houdt en wat je favoriete uitgaansteden zijn. We gidsen je dan door het grote aanbod uit de agenda op basis van jouw interesses en de regio. Hiervoor vragen wij voor- en achternaam en e-mailadres. Als je hier niet langer prijs op stelt, kan je je eenvoudig afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Als je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, maar deze persoonlijke berichten over een periode van 2 jaar nooit hebt geopend, dan verwijderen we je toestemming voor het ontvangen van deze berichten. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

Contact met de klantenservice
Je kunt contact met ons opnemen via telefoon, het contactformulier op onze website of via e-mail. Om je vraag of klacht te behandelen kunnen we vragen naar je ordernummer, naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die de afhandeling makkelijker maken. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om je vraag of klacht goed af te kunnen handelen (met een maximum van 2 jaar).

Marketinganalyses
Vanuit onze missie verstrekken wij soms analyseresultaten aan verzilverpunten van de Podium Cadeaukaart (theaters, concertgebouwen en gezelschappen), zodat zij hun marketingstrategie kunnen verfijnen. We geven hen bijvoorbeeld door hoeveel kaarthouders uit regio x hun kaart hebben ingewisseld bij podium y. Maar om welke kaarthouders het gaat vertellen we alleen als de kaarthouder daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De Podium Cadeaukaart verkoopt uiteraard geen persoonsgegevens aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@podiumcadeaukaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

DE COOKIES DIE ONZE WEBSITE GEBRUIKT

Om goede service te bieden bij een bezoek aan onze site maken wij gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies onthouden gegevens voor je. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zodat je bijvoorbeeld ingelogd kan blijven op de website of je voorkeuren worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij.

Analytische cookies
Dankzij analytische cookies kunnen we ook zien hoe vaak onze site - en welke pagina’s - door onze bezoekers worden bekeken en welke devices (tablet, pc etc) en browsers zij hiervoor gebruiken. Podiumcadeaukaart.nl maakt voor deze cookies gebruik van Google Analytics. Deze gegevens analyseren wij om onze website te beveiligen en om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data alleen aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. In een verwerkersovereenkomst met Google is vastgelegd hoe er met jouw privacy gevoelige gegevens omgegaan wordt. IP-adressen worden gedeeltelijk gemaskeerd en Google mag jouw gegevens niet delen, tenzij Google dit wettelijk verplicht is, of als deze derden de data namens Google verwerken.

Wanneer je bent ingelogd in je sociale media websites en op podiumcadeaukaart.nl toestemming hebt gegeven voor deze categorie cookies, kun je gebruikmaken van extra functionaliteiten zoals Facebook Like, Pinterest etc.

Tracking cookies
Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie van je bezoek aan andere websites. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitserveren van de advertentie (op tijd, plaats, browser etc.) en het voorkomen van irritatie (Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt.

Onze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina's je op onze website bezoekt en of je een Podium Cadeaukaart hebt gekocht. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Podium Cadeaukaart te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen.

Cookies worden opgeslagen op je computer waar je ze op elk gewenst moment kunt verwijderen. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Houd er wel rekening mee dat de website zonder gebruik van cookies minder gebruiksvriendelijk is.

 

HOE VEILIGHEID IS GEWAARBORGD

Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens
Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, gevestigd te (3512 EH) Utrecht, Lucasbolwerk 11, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Beveiliging
Podium Cadeaukaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een beveiligingslek melden wij deze bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkenen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

De website van Podium Cadeaukaart heeft een SSL certificaat waarmee we het bestelproces extra beveiligen; hierdoor kan niemand tijdens de transactie bij jouw gegevens. Soms moeten we persoonsgegevens gebruiken om fraude op te sporen of uit te sluiten.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Bewerkers
Voor zover wij voor de in deze Privacy- en cookieverklaring vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt. De Podium Cadeaukaart verkoopt uiteraard geen persoonsgegevens aan derden.

Websites van derden
Met uitzondering van websites van derden die wij als bewerker inschakelen, is deze Privacy- en cookieverklaring niet van toepassing op de websites van derden waarnaar we op onze website een hyperlink aanbieden. De Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering
Je kunt je gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, of een e-mail sturen aan info@podiumcadeaukaart.nl. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, krijg je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Onderaan elk e-mailbericht dat je van ons ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om je direct af te melden voor het betreffende bericht.

Wijziging en versie
Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek kan dit Privacystatement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2020.

Vragen
Heb je vragen over ons privacybeleid, stuur dan een bericht naar info@podiumcadeaukaart.nl.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien.

Aanpassen